Üre, karbamid olarak da adlandırılan organik bir bileşiği ifade eder. Ayrıca üre formülü CO (NH2) 2’dir. Bu, fonksiyonel bir karbonil grubu (C = O) ile birleştirilen iki –NH2 grubuna sahip bir amiddir. Üre, hem gübre hem de yem takviyesi olarak çok önemli bir kullanıma sahiptir. Ayrıca üre, erime noktası 132,7 ° C (271 ° F) olan renksiz, kristal bir maddedir. Üstelik kaynamadan ayrışır. Üre, birçok hayvanda proteinlerin metabolik parçalanmasının başlıca azotlu son ürünüdür.

Share: